Een veilige, compacte installatie die geen onderhoud vergt.

SoluCalc® wordt geïnstalleerd op de plaats waar het leidingwater binnenkomt in uw huis en neemt erg weinig plaats in beslag.
Bovendien vergt het apparaat geen enkel onderhoud, behalve de vervanging van versleten onderdelen.

 • SoluCalc® doseert CO2 in functie van de druk van het water in de buis.
 • Een drukregelaar moet voor de SoluCalc® geplaatst worden om een goede regeling van het apparaat te verzekeren.

De installatievideo

De installatievideo is beschikbaar op deze pagina (14Mb)

Opmerking:

 • Sommige onderdelen die bij deze installatie op de video worden gebruikt, maken geen deel uit van de standaarduitrusting.
 • SoluCalc® wordt geleverd met een 12 V transformator (juist gelijk de transformator van je mobiele telefoon). Deze wordt in een stopcontact aangesloten.
 • De CO2 aansluiting is even gemakkelijk.

CO2 is absoluut veilig in gebruik.

 • U moet niet bang zijn voor een te hoge concentratie als SoluCalc® slecht is afgeregeld: uw water blijft steeds 100% drinkbaar. CO2 zit overigens ook in allerlei courante voedingsproducten (water, bier, champagne,…).
 • Onze gasflessen zijn volledig veilig. Als er zich een lek voordoet (wat hoogst zelden gebeurt), is het risico miniem. In elke gasfles zit immers een beperkte hoeveelheid CO2, een onontvlambaar, zwaar gas dat op de vloer blijft hangen en zeer gemakkelijk kan worden geëvacueerd door uw garagepoort te openen of uw kelder te verluchten.

Principes van de werking:

SoluCalc® doet CO2 oplossen in het waternetwerk bij u thuis.

 • De watermeter zorgt ervoor dat de behandeling steeds in overeenstemming is met de hoeveelheid water die op een gegeven ogenblik wordt verbruikt.
 • De automaat regelt de tijdsduur van de opening van het elektromagnetische ventiel zeer precies.
 • Het reduceerventiel op de gasfles met CO2 zorgt voor een constante druk.
 • De injector van SoluCalc® garandeert een evenwichtige verspreiding van CO2 in het water.

Geochemie van carbonaten

Door toevoeging van CO2 aan hard water zet SoluCalc® carbonaten om in bicarbonaten, die 80 maal beter oplossen.

Terwijl calciumcarbonaat (kalk) zeer slecht oplost en een wit bezinksel vormt, lost calciumbicarbonaat wel zeer goed op. Calciumbicarbonaat wordt gemakkelijk verkregen door een reactie met koolzuur (H2CO3). Als er CO2 in het water wordt geïnjecteerd, is het verkregen koolzuur (H2CO3) voldoende krachtig om kalk te doen oplossen.

Meer informatie op geochemie van carbonaten